Καλωσορίσατε στην "Όμορφη Πόλη" - Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης - 89.9FM

    Κλειστά και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 τα σχολεία στην Ξάνθη σύμφωνα με απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνου Ζαγναφέρη.

Ιδιαίτερα σημαντική η λειτουργία να ανακοινώνονται οι αποφάσεις το απόγευμα της μίας ημέρας για την επόμενη σχολιάζουν από χθες γονείς και μαθητές.

Η Απόφαση:     

 

 

 

                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                   Κομοτηνή, 10-1-2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                  Αρ. Πρωτ.: οικ. 10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση    

: Φιλίππου 82                               Προς:

Ταχ. Κώδικας

: 69 100                                       1. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας 

Πληροφορίες

: Α. Κοροβέση                                  & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τηλέφωνο     

: 25313 54226                              2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης

Fαχ                   

: 25313 54227                                3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ηλεκτρ. Δ/νση    

: deidu@pamth.gov.gr

 

 

ΘΕΜΑ: «Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 & της παρ. 1 άρθρου 282 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός Περιφέρειας ΑΜΘ».  
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. Δ.Δ. οικ. 1323/2016 Απόφασης του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ (ΦΕΚ 952/τ. Β΄/6-6-2016), «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους

Αντιπεριφερειάρχες της ΠΑΜ-Θ».

  1. Τις έκτακτες καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις, παγετός και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην ΠΕ Ξάνθης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

       Τη διακοπή των μαθημάτων την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 στο σύνολο των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΕ Ξάνθης, λόγω των εκτάκτων καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεων, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών) που επικρατούν στην ΠΕ Ξάνθης.

 

                                                                                                   Ε.Π.

                                                                               Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

                                                                  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ

Κοινοποίηση:

  1. Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ
  2. Δήμους Ξάνθης, Αβδήρων,

Μύκης & Τοπείρου

 

 

Σύνταξη: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Εκπαιδευτικά
Κοινωνικά
Τοπικά