Κλειστά και την Τετάρτη τα σχολεία στην Ξάνθη.

    Κλειστά και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 τα σχολεία στην Ξάνθη σύμφωνα με απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνου Ζαγναφέρη.

Ιδιαίτερα σημαντική η λειτουργία να ανακοινώνονται οι αποφάσεις το απόγευμα της μίας ημέρας για την επόμενη σχολιάζουν από χθες γονείς και μαθητές.

Η Απόφαση:     

 

 

 

                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                   Κομοτηνή, 10-1-2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                  Αρ. Πρωτ.: οικ. 10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση    

: Φιλίππου 82                               Προς:

Ταχ. Κώδικας

: 69 100                                       1. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας 

Πληροφορίες

: Α. Κοροβέση                                  & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τηλέφωνο     

: 25313 54226                              2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης

Fαχ                   

: 25313 54227                                3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ηλεκτρ. Δ/νση    

: deidu@pamth.gov.gr

 

 

ΘΕΜΑ: «Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 & της παρ. 1 άρθρου 282 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός Περιφέρειας ΑΜΘ».  
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. Δ.Δ. οικ. 1323/2016 Απόφασης του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ (ΦΕΚ 952/τ. Β΄/6-6-2016), «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους

Αντιπεριφερειάρχες της ΠΑΜ-Θ».

  1. Τις έκτακτες καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις, παγετός και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην ΠΕ Ξάνθης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

       Τη διακοπή των μαθημάτων την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 στο σύνολο των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΕ Ξάνθης, λόγω των εκτάκτων καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεων, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών) που επικρατούν στην ΠΕ Ξάνθης.

 

                                                                                                   Ε.Π.

                                                                               Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

                                                                  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ

Κοινοποίηση:

  1. Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ
  2. Δήμους Ξάνθης, Αβδήρων,

Μύκης & Τοπείρου

 

 

Σύνταξη: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Εκπαιδευτικά
Κοινωνικά
Τοπικά