Με 29 θέματα σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων.

   Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα Θέματα:

 1. Έγκριση της 2ης  Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ  - ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού 555.000,00 € που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Έγκριση υλοποίησης των υπ΄ αριθ. 9 και 10 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου του Οικισμού Γενισέας Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποθήκης στον χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πεζούλας» προϋπολογισμού 11.500,99 €. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Έγκριση διάλυσης εργολαβικής σύμβασης με αριθμό 2311/14-12-2009 που αφορά  την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Δρόμου στην Γκιώνα». (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ» Προϋπολογισμού 500.000,0 ευρώ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Οικισμού Αβδήρων Προϋπολογισμού 680.000,00€  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου» και Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Έγκριση παραλαβής της Μελέτης: «Κτηματογραφικές Αποτυπώσεις στην Παραλία Μυρωδάτου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Έγκριση της 10ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους 2014. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
 1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).
 1. Έγκριση  διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για το έτος 2015, για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης ηλικίας, της Δ.Ε.Υ.Α. Αβδήρων και των Σχολικών επιτροπών   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).
 1. Έγκριση διάθεσης δαπάνης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
 1. Πρόσκληση προς το Δήμαρχο του αδελφοποιημένου Δήμου Λύσης της Κύπρου για  συμμετοχή αντιπροσωπείας τους στις εορταστικές εκδηλώσεις στον οικισμό Αυξεντίου του Δήμου Αβδήρων – έγκριση διάθεσης δαπάνης. (εισηγητής: Δήμαρχος).
 1. Ορισμός της Ειδικής Ταμία και του αναπληρωτή της, υπεύθυνους συναλλαγών με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
 1. Αρδευτικές γεωτρήσεις του Δήμου Αβδήρων – άρση του τρόπου λειτουργίας τους. (εισηγητές: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος - Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρο 53 και 54 του Ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του Ν. 2065/92. (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή αρμόδια Αντιδήμαρχος)
 1. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς. (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή αρμόδια Αντιδήμαρχος).
 1. Καθορισμός και επιβολή ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους, στους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς), αναδρομικά για το έτος 2013. (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή αρμόδια Αντιδήμαρχος).
 1. Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς). (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή αρμόδια Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ΑΒΔΗΡΩΝ (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή αρμόδια Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ΓΕΝΙΣΕΑΣ (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή αρμόδια Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ΣΕΛΕΡΟΥ (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή αρμόδια Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου απόρριψης παραλαβής υλικών (Φωτιστικά LED). (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Τροποποίηση της αριθ. 236/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ) (εισηγητής: Δήμαρχος).
 1. Συγκρότηση νέας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3852/2010), λόγω λήξης της θητείας των μελών του. (εισηγητής: Δήμαρχος).
 1. Εξέταση αίτησης τoυ Τερζίδη Δημητρίου για παραχώρηση προς χρήση δημοτικής έκτασης 4 τ.μ. στο αγρόκτημα Μυρωδάτου για τοποθέτηση μετρητή ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση αντλητικού μηχανήματος. (εισηγητής: Γεωργακάκης Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος). 
 2. Έγκριση παραχώρησης προς χρήση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Μυρωδάτου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μυρωδάτου «ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ». (εισηγητής: Γεωργακάκης Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος).
 1. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων και μεταφορά πιστώσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο τρέχοντος έτους 2014. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
 1. Εξέταση αιτήματος του Αντωνιάδη Κωνσταντίνου Δημοτικού Συμβούλου. (εισηγητής: Αντωνιάδης Κωνσταντίνος).

 

Πολιτικά