.....και παρακάλεσα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ας μείνουμε στα σπίτια μας, από αγάπη πρώτα προς τον συνάνθρωπό μας, γιατί όταν βγαίνουμε από τα σπίτια μας σημαίνει ότι, δεν τον αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας.

Οπτικοακουστικά