Παρουσιάζεται το βιβλίο του Δρ. Θανάση Κούγκουλου : "Η αναπαράσταση του γενέθλιου τόπου στα διηγήματα του Γ. Μ. Βιζυηνού"

Θα παρουσιαστεί διαδικτυακά, το βιβλίο του Δρ. Θανάση Κούγκουλου   "Η αναπαράσταση του γενέθλιου τόπου στα διηγήματα του Γ. Μ. Βιζυηνού", που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.

 

Η βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 19.30 με τους ακόλουθους τρόπους:

 

1.   Μέσω του λογαριασμού Facebook των εκδόσεων «Παρατηρητής της Θράκης» (@paratiritisbooks.gr)

 

2.   Μέσω του λογαριασμού Facebook της 2KPROJECT(@2kproject.gr)

 

3.    Μέσω της πλατφόρμας MicrosoftTeams, με τη χρήση του συνδέσμου

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adb4ac8995eb745eb9d9ce81b63a93c6b%40thread.tacv2/1613990622138?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea387a4b-ecc5-4e16-9052-3142fbc74193%22%2c%22Oid%22%3a%2292e37a0f-9c2d-4316-9a06-f8a87b7bf806%22%7d 

 

·           Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στην ανοικτή  διαδικτυακή παρουσίαση, μέσω υπολογιστή, μπορούν  να επιλέξουν  τον παραπάνω σύνδεσμο και:

 

α) να κατεβάσουν  την εφαρμογή Microsoft Teams στον υπολογιστή σας («Λήψη της εφαρμογής των Windows»),

 

β) να παρακολουθήσουν  απευθείας την παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας περιήγησής σας («Συνέχεια σ’ αυτό το πρόγραμμα περιήγησης») και

 

γ) εάν έχουν  ήδη εγκατεστημένη την πλατφόρμα MicrosoftTeams, τότε μπορούν  απευθείας να ανοίξουν  την εφαρμογή («Ανοίξτε την εφαρμογή teams»)

 

·        

 

 Για τη συμμετοχή σας στη διαδικτυακή παρουσίαση, μέσω κινητής συσκευής, απαιτείται η εγκατάσταση της εφαρμογής Microsoft Teams.

 

·         Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://support.microsoft.com/el-gr/office/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-teams-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Εκπαιδευτικά
Κοινωνικά
Πολιτιστικά
Τοπικά