Την Τετάρτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη στις  18:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό  Συμβούλιο Ξάνθης  με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η Συνεδρίαση θα μεταδοθεί απ' ευθείας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης και σε επανάληψη την Πέμπτη λίγο μετά τις 10:00, κατά την διάρκεια της ενημερωτικής εκπομπής " Τα νέα της Πόλης", σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Θ.Ε. Ξάνθης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

01ο ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εποχιακές ή άλλες περιοδικές ή πρόσκαιρες ανάγκες έτους 2013, καθώς και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

02ο ΘΕΜΑ :Κατανομή και καθορισμός ειδικοτήτων των εγκεκριμένων συμβάσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

03ο ΘΕΜΑ :Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 περ. και παρ.2 του Ν.4071/2012 για τη κάλυψη αναγκών στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

04ο ΘΕΜΑ :Συμπλήρωση της 486/99 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

05ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

06ο ΘΕΜΑ :Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το οικ. έτος 2013 (εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο διενέργειας υπηρεσιών-εργασιών για το οικ. έτος 2013 (εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)  

08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.8/13 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

09ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

10ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Κ. Θ. του Ν. (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

11ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά με την διαγραφή οφειλών χρηματικών καταλόγων της Κ.Α. του Ε

12ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά με την διαγραφή οφειλής χρηματικών καταλόγων του Κ.Β. του Ε. (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

13ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη λύση της μίσθωσης του αριθμ.44 καταστήματος στη δημοτική αγορά (Μόσχου Στυλιανή)

14ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)

15ο ΘΕΜΑ : Διαβίβαση πρακτικού συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με την κατανομή της πίστωσης λειτουργικών δαπανών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού έτους 2012 της σχολικής εφορίας Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Π. Μορσίνης Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Κυριακίδης Αλέξανδρος, Πρόεδρος της επιτροπής)

18ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά με τη παραχώρηση του χώρου μπροστά από το Δημοτικό Κολυμβητήριο στον σύλλογο Ποντίων Ν.Ξάνθης για τη θερινή του εκδήλωση «ΘΥΜΙΣΜΑΤΑ & ΠΑΡΧΑΡΙΑ» (εισηγήτρια Ασηξαρίδου Παρθένα)

19ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

20ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη

21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ, Μ.ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», έγκριση των όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους και γραμματέα στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

22ο ΘΕΜΑ : Ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και επιλογή διαδικασίας για τη παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ενεργειακού Συμβουλίου (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

23ο ΘΕΜΑ : Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Ενεργειακή μελέτη κατά ΚΕΝΑΚ» Υποέργο 3 του ΤΔΕΠ με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

24ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας Ελλάδος για τη λειτουργία του ως Δημαρχείου» & Συμπληρωματικής σύμβασης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

25ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ στους ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

26ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» εργολαβία: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4ΟΥ & 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Πολιτικά
Τοπικά