Ενημέρωση για τους Βούλγαρους πολίτες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Το Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Θεσσαλονίκη, ενημερώνει τους Βούλγαρους πολίτες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, ότι στις 12 Μαΐου 2013 θα διεξαχθούν πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και έπειτα από σχετική έγκριση της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Πρεσβεία στην Αθήνα και το Γενικό Προξενείο της Βουλγαρίας στην Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσουν ως εκλογικά κέντρα, εφόσον κατατεθούν 20 αιτήσεις ψηφοφορίας.

Για να ανοίξουν εκλογικά κέντρα σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα,  εκτός από την Πρεσβεία και το Προξενείο, πρέπει να υποβληθούν έως τις 11 Απριλίου 2013, τουλάχιστον 100 αιτήσεις ψηφοφορίας στην συγκεκριμένη περιοχή και να δοθεί η οριστική έγκριση από τις ελληνικές αρχές.

Η προξενική περιφέρεια του Γενικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει και τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στο Γενικό Προξενείο της Βουλγαρίας στην Θεσσαλονίκη, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Εδμόνδου Άμποτ 1-2 και Νικολάου Μάνου 12, 54643 Θεσσαλονίκη. Αιτήσεις θα υποβάλλονται επίσης στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (www.cik.bg). Οι οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν αργότερα.

Μετά το πέρας της διαδικασίας στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών, οι εκλογικές λίστες, οι αριθμοί και οι διευθύνσεις των εκλογικών κέντρων, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Γενικού Προξενείου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη (http://www.mfa.bg/embassies/greecegk) έως τις 23 Απριλίου 2013.

Οι κάλπες θα είναι ανοικτές στις 12 Μαΐου 2013, από τις 7 πμ έως τις 8 μμ και δικαίωμα ψήφου έχει κάθε Βούλγαρος πολίτης ο οποίος έχει συμπληρώσει τα 18 του χρόνια κατά την ημερομηνία των εκλογών, δεν τελεί υπό νομική ανικανότητα και δεν εκτίει ποινή φυλάκισης.

Την ημέρα των εκλογών ο ψηφοφόρος πρέπει να έχει μαζί του έγκυρο έγγραφο ταυτότητας (ταυτότητα, διαβατήριο ή στρατιωτικό δελτίο) και μια δήλωση την οποία θα συμπληρώσει επί τόπου. Σε περίπτωση που το έγγραφο ταυτότητας έχει λήξει, ο ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει μόνο εφόσον παρουσιάσει βεβαίωση από διπλωματική αρχή (πρεσβεία ή προξενείο) της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ότι έχει υποβάλλει αίτηση έκδοσης καινούργιου εγγράφου ταυτότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή των εκλογών, οι Βούλγαροι πολίτες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310-829210, κ. Radoslava Kafedzhiyska και κ. Panteley Spassov.

 

 

Πολιτικά
Τοπικά