Δήμος Αβδήρων: Μία ειδική συνεδρίαση, για τον Ισολογισμό 2021-Μία μετά από αίτημα συμβούλων, για τη ΔΕΥΑ και Μία τακτική, με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 

 

Ειδική συνεδρίαση τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 στις 18:30

 

Η Ημερήσια Διάταξη:

 

Έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αβδήρων χρήσεως 2021 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Διοικητικών Yπηρεσιών)  

 

Τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 στις 19:00

 

Η Ημερήσια Διάταξη:

 

1

Αποχώρηση του Δήμου Αβδήρων από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)

2

Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε περιοχές των Δ.Δ. Διομήδειας και Μαγικού του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)

3

Έγκριση πρακτικού εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς της υπόθεσης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

4

Έγκριση εκποίησης οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό Πόρτο Λάγος του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

5

Καταγγελία καταπάτησης κοινοτικού δρόμου εντός του Οικισμού Λευκόπετρας - Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

6

Εναρμονισμός αποφάσεων λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Αβδήρων λόγω ψηφιοποίησης (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)

7

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου του Δήμου Αβδήρων στον οικισμό Σελίνου στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη στέγαση του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βιστωνίδας (ΚΠΕ Βιστωνίδας) (εισηγητής: Δήμαρχος)

8

Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος)

9

Πρόσκληση προς τον αδελφοποιημένο Δήμο Λύσης της Κύπρου για τη συμμετοχή αντιπροσωπείας τους στις εορταστικές εκδηλώσεις στον οικισμό Αυξεντίου του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)

10

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου του Δήμου Αβδήρων στον οικισμό Ποταμιάς (πρώην σπίτι του δασκάλου), στο ΚΑΠΗ Ποταμιάς για εκθεσιακό χώρο (εισηγητής: Δήμαρχος)

11

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων στα σχολικά συμβούλια/επιτροπές των Μειονοτικών Σχολείων του Δήμου  (εισηγητής: Δήμαρχος)

12

Έγκριση 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

 

 

Συνεδρίαση μετά από αίτημα μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 στις 18:30

 

Η Ημερήσια Διάταξη

 

1

Συζήτηση επί του με αριθ. 11788/20.09.2022 αιτήματος μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λειτουργία της ΔΕΥΑ Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Κριτσίνης Αθανάσιος, επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά