Ξάνθη, Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023: Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνεδριάζει εκτάκτως, με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, σήμερα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, στις 15:00

Η ημερήσια διάταξη:

01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.207/2022 απόφασης τού ΔΣ τού ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ)», σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.43/2022 απόφασης τού ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.53/2022 απόφασης τού ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής αριθμ.13/2022 απόφασης τού ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας, Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά