Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013  ημέρα  στις 18:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί απ ευθείας από τη συχνότητα του Ραδιοφώνου του Δήμου Ξάνθης και σε επανάληψη στις 10:00 την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκπομπής " Τα Νέα της Πόλης".

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

01ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

02ο ΘΕΜΑ :Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη) (θέμα εξ’ αναβολής)

03ο ΘΕΜΑ :Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή πλατείας στον οικισμό Κάτω Καρυόφυτο (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία) (θέμα εξ’ αναβολής)

04ο ΘΕΜΑ :Έγκριση του αριθμ.1/13 πρακτικού της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης από περίπτωση 7 έως περίπτωση 20 (εισηγητής Κυριακίδης Αλέξανδρος Πρόεδρος Επιτροπής) (θέμα εξ’ αναβολής)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση για την χωροταξική κατανομή σχολικών μονάδων Δ/νσης πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

06ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης του Δήμου Ξάνθης ως μετόχου για τη λύση της «Αναπτυξιακής Νομού Ξάνθης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Α.Ε.» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Μπένης Δημήτριος)

07ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή δικαιώματος βοσκής έτους 2013 σε βάρος των κτηνοτρόφων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Μπένης Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής)

08ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την διαγραφή μέρους προστίμου διατήρησης της έκθεσης αυθαιρέτου 45/2008 (εισηγήτρια Μόσχου Στέλλα)

09ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την εκ νέου μίσθωση του 21-21Α καταστήματος στην δημοτική αγορά (εισηγήτρια Μόσχου Στέλλα)

10ο ΘΕΜΑ : Εκτός έδρας μετακίνησης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης και ημερήσιας αποζημίωσης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη).

11ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την διάθεση των ποσών που αποδίδονται στο Δήμο Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών και επενδυτικών δραστηριοτήτων και έργων (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)

12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.29/2013 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

13ο ΘΕΜΑ : Παραχώρηση στο Σύλλογο Ποντίων Χορευτών Ξάνθης «ΤΡΑΝΤΕΛΛΗΝΕΣ» του  χώρου που βρίσκεται έμπροσθεν του κολυμβητηρίου (εισηγήτρια Ασηξαρίδου Παρθένα)

14ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθ.263/26-2-2007 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την 171/ 28-5-2012 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό επιτροπής για καθορισμό των κοινοχρήστων χώρων για την χρήση τραπεζοκαθισμάτων (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

15ο ΘΕΜΑ : Κήρυξη εκπτώτου της πλειοδότριας – μισθώτριας του οικοτουριστικού καταλύματος ΗΝΙΟΧΟΣ του Δήμου, κατάπτωση του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης ποσού 571,20€ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (γρ. Παρακαταθηκών Δ.Ο.Υ. Α-Β Ξάνθης) υπέρ του Δήμου, αναπλειστηριασμός του ακινήτου σε βάρος της μισθώτριας κ. Π.Χ.-Ε και του εγγυητή κ. Χ.Ι. (εισηγητής Παπαδόπουλος Κυριάκος Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

16ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)

17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Κόκκινου Περίττα γραφείο Εσόδων)

18ο ΘΕΜΑ : Παραλαβή του Α΄ Σταδίου της μελέτης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και οδηγίες – κατευθύνσεις για την έναρξη του Β΄ Σταδίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Χατζηκωνσταντίνου Δωροθέα, Υπηρεσία Δόμησης)

19ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την διαδρομή του ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Α.Ρ. (Trans Adriatic Pipeline) (εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης)

20ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

21ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

22ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΧ. ΚΑΡΑΟΛΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

23ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

24ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

25ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

26ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Της ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.14 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

27ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

28ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 4ου ΑΠ, 3ου ΑΠ συμπληρωματικής σύμβασης & 4ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ως ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

29ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

30ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» εργολαβία: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4ΟΥ & 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

31ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

32ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΣΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

                                                                                           

Πολιτικά
Τοπικά