Σήμερα ψεκασμοί σε Άβδηρα και παραλίες Μάνδρας-Αβδήρων-Μυρωδάτου. Να αποφεύγεται η κυκλοφορία.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης των κουνουπιών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που μεταδίδονται από τα έντομα, θα γίνει  ακμαιοκτονία (κωνωποκτονία) με εκνέφωση στον οικισμό ΑΒΔΗΡΩΝ  και στις ΠΑΡΑΛΙΕΣ  ΜΑΝΔΡΑΣ – ΑΒΔΗΡΩΝ- ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ  του Δήμου Αβδήρων . Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες της απόφασης του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (υπ’ αρ. πρωτ:5205/56118/9-5-2013 ) και του υπ’ αριθμ. πρωτ Υ1/Γ.Π.οικ.41193/10-5-2013  εγγράφου του Υπουργείου Υγείας  (ΑΔΑ:ΒΕΝΦΘ-Η4Θ).

Οι ψεκασμοί θα αρχίσουν από την περίμετρο του χωριού και θα γίνουν παρουσία ειδικών.

Για το σκοπό αυτό,  τη νύχτα της Τετάρτης  (17-7-2013 )  και μετά τη δύση του ηλίου θα περάσει από τους δρόμους ειδικό ψεκαστικό όχημα. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για μία ώρα μετά το τέλος του, καλό είναι να αποφεύγεται η κυκλοφορία, ενώ  ανάλογη μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για τα ζώα. Ο ψεκασμός διαρκεί περίπου 2 ώρες. Η ενέργεια αυτή είναι  συμπληρωματική των συμβατικών μεθόδων, που  ήδη χρησιμοποιούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κάτοικοι να απευθύνονται στον Δήμο  Αβδήρων  ή στην Διεύθυνση Υγείας της Π.Ε. Ξάνθης

Κοινωνικά
Τεχνολογία
Τοπικά