Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών-Οι εξαγγελθείσες διαθεσιμότητες 500 εργαζομένων στο Υπουργείο Έθνικής Άμυνας.

Το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών και ο Υπεύθυνος Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας του κόμματος Βουλευτής  Α΄ Θεσσαλονίκης Γαβριήλ Αβραμίδης, σχετικά με τις εξαγγελθείσες διαθεσιμότητες  των 500 εργαζομένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και με τις διαδικασίες επιλογής των υπό διαθεσιμότητα εργαζομένων, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

Στο ΥΠ.ΕΘ.Α, προκρίθηκε να καταργηθούν άμεσα οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου - συνολικά 392  εργαζόμενοι από  Στρατό, Ναυτικό και  Αεροπορία - χωρίς αξιολόγηση και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι θέσεις που κατέχουν τα προσόντα και οι ιδιαίτερες εξειδικεύσεις.

Χαρακτηριστικά, στο Πολεμικό Ναυτικό, από όπου θα προκύψει και ο μεγαλύτερος αριθμός (165 εργαζόμενοι), η συντριπτική πλειοψηφία είναι τεχνικοί τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες κρίσιμες, διαβαθμισμένες και άκρως απαραίτητες για την λειτουργία του στόλου και των υπηρεσιών του Π.Ν. Πολλοί από αυτούς  μετεκπαιδευμένοι στο εξωτερικό, συνολικά 118 τεχνικοί, που απασχολούνται, κυρίως, στους Ναυστάθμους, καθώς και επιστημονικό προσωπικό, μηχανικοί- ειδικοί επιστήμονες κ.α., που καλύπτουν θέσεις στα επιτελεία, στο κέντρο ερευνών, την υδρογραφική υπηρεσία κ.λ.π., μικρός αριθμός νοσηλευτριών, διοικητικό προσωπικό και εργαζόμενοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης .

Διαπιστώνει κανείς πως το προσωπικό αυτό που στο σύνολό του έχει αυξημένα προσόντα, ειδικότητες κρίσιμες,  θα έπρεπε να αξιολογηθεί, αν όχι να εξαιρεθεί από  την διαθεσιμότητα. Είναι δύσκολο να αντικατασταθεί και σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί αρκετός χρόνος προκειμένου να εκπαιδευτούν οι αντικαταστάτες  τους. Στο μεσοδιάστημα δε αυτό θα προκύψουν προβλήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τεράστιο κόστος επισκευών, συντηρήσεων και εξειδικεύσεων του νέου προσωπικού.

Διερωτώμεθα λοιπόν:

  • Για ποιο λόγο δεν αξιολογούνται όλοι οι εργαζόμενοι ώστε να προκύψουν οι

   ικανότεροι;

  • Ποιο θα είναι το δημοσιονομικό όφελος όταν άμεσα θα χρειαστούν τις υπηρεσίες

   του ιδιωτικού τομέα;

  • Δεν αντιλαμβάνεται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η πολιτική αυτή

   οδηγεί στην αποδυνάμωση των όπλων σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο για τα εθνικά

μας θέματα με την παράλληλη υποβάθμιση του προσωπικού στο χώρο της εθνικής

άμυνας;    

Πολιτικά