Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 19.00  το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 27 θέματα στην ημερησία διάταξη. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το ραδιόφωνο του Δήμου Ξάνθης.
 
Τα θέματα:
 
01ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ  ΣΤΡΑΤΟΠΑΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
02ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ Σχολείων (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
03ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
04ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
05ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
06ο ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (Εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης)
 
07ο ΘΕΜΑ :  Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΣΑΛΛΑΜΙΝΟΣ  ΠΡΟΥΣΣΗΣ  ΚΑΙ ΛΥΓΔΩΝ» (Εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης)
 
08ο ΘΕΜΑ :  Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ» (Εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης)
 
09ο ΘΕΜΑ :  Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ   ΚΥΨΕΛΗΣ» (Εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης)
 
10ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ   ΚΥΨΕΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
11ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 5ου Α.Π., 4ου Α.Π. συμπληρωματικής σύμβασης & 5ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 5ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
14ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ –ΠΕΛΕΚΗΤΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
15ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση της αριθμ.89/2013 απόφασης κατανομής και κατανομής και καθορισμού ειδικοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Βασιλούδη Δέσποινα)
 
16ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το β΄ τρίμηνο του 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγητής Δημήτριος Μπένης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 
17ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εκπόνηση του Α σταδίου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ»(ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ) (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 
18ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή που υλοποιείται το έργο: «Ασφαλτικός Τάπητας της οδού Ανδρέου Δημητρίου» (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 
19ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη μεταφορά του περιπτέρου από την οδό Μιαούλη (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 
20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.30/2013 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων του έτους 2012 (εισηγήτρια Χουδελούδη Φανή)
 
21ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.31/2013 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013  (εισηγήτρια Χουδελούδη Φανή)
 
22ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.46/2013 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 (εισηγήτρια Χουδελούδη Φανή)
 
23ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.52/2013 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση πινάκων στοχοθεσίας 2013 (ΟΠΔ) (εισηγήτρια Χουδελούδη Φανή)
 
24ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.57/2013 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 (εισηγήτρια Χουδελούδη Φανή)
 
25ο ΘΕΜΑ :  Ενίσχυση Συλλόγου (εισηγήτρια Χουδελούδη Φανή)
 
26ο ΘΕΜΑ :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 – Τροποποίηση της αριθμ.226/2013 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγήτρια Ασλανίδου Δωροθέα)
 
27ο ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 156/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων Δήμου Ξάνθης στο «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» ως νέο Ν.Π.Δ.Δ.. (Εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
Πολιτικά