Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 10 Μαρτίου πραγματοποιούν οι Φίλοι του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου μας πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 3η Μαρτίου, ημέρα Κυριακή και ώρα στις 11.00 το πρωί στην αίθουσα του κεντρικού ΚΑΠΗ Ξάνθης. Συνήθως στην πρώτη οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία γι΄ αυτό το λόγο η ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται οριστικά την 10η  Μαρτίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00-13.00, κατά την οποία πρέπει να προσέλθετε.

(Η πρώτη ημερομηνία δηλαδή η 3η Μαρτίου δεν λαμβάνεται υπόψη απλώς τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιος Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων 2023

2. Οικονομικός απολογισμός 2023

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή μελών Διοικητικού         Συμβουλίου

 Διάφορα θέματα - Προτάσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Σοφία Δαληκριάδου 

Κοινωνικά
Τοπικά