Το JTI Foundation υποστηρίζει έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα

Το JTI Foundation, κοινωφελές ίδρυμα με έδρα την Ελβετία, που υποστηρίζει δράσεις με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα για την ενίσχυση τοπικών κοινοτήτων σε όλον τον κόσμο, στηρίζει ενεργά τον  ακριτικό Δήμο Ξάνθης με τη δωρεά ενός προηγμένου συστήματος έγκαιρης πυρανίχνευσης και σημαντικής υποδομής για την πρόληψη πυρκαγιών.

Το JTI Foundation υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και τον Δήμο Ξάνθης. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της έγκαιρης ειδοποίησης και της άμεσης ανταπόκρισης στις δασικές πυρκαγιές, καθώς και στην εφαρμογή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος του περιαστικού δάσους και της τοπικής κοινωνίας από πιθανές μελλοντικές καταστροφές που σχετίζονται με πυρκαγιές.

Ο Βασίλης Βωβός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του JTI Foundation, Executive Vice President, Chief Financial Officer της JTI, δήλωσε:

«Για πάνω από δύο δεκαετίες, το JTI Foundation έχει αναπτύξει μια μοναδική τεχνογνωσία στην οικοδόμηση μακροπρόθεσμων λύσεων από κοινού με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο. Η σταθερή υποστήριξη από την JTI μας δίνει τη δυνατότητα να συμβάλουμε σε ένα μεγάλο εύρος προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση των καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θέτει η κλιματική αλλαγή, με καινοτόμους και αποδοτικούς τρόπους. Είμαι βέβαιος ότι το έργο αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας της τοπικής κοινωνίας της Ξάνθης

Από την ίδρυσή του το 2001, το JTI Foundation έχει δεσμευτεί να συμβάλει στην οικοδόμηση ασφαλών, βιώσιμων και ανθεκτικών κοινοτήτων παγκοσμίως, έχοντας μέχρι σήμερα υλοποιήσει πάνω από 100 έργα που στοχεύουν σε όλες τις πτυχές της ανθρωπογενούς και φυσικής διαχείρισης καταστροφών - από την ανακούφιση έκτακτης ανάγκης έως την ανοικοδόμηση κοινοτήτων και την αποτελεσματική μείωση του κινδύνου.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού πυροπροστασίας για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης και τον εξοπλισμό του Δήμου Ξάνθης με ένα προηγμένο Πληροφοριακό Σύστημα με κάμερες παρακολούθησης υψηλής ανάλυσης για την έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών στην περιαστική δασική περιοχή της πόλης και ένα ψηφιακό σύστημα σήμανσης για την ενημέρωση του κοινού. Επιπλέον, το JTI Foundation θα χρηματοδοτήσει ένα σύστημα δεξαμενών νερού τοποθετημένων μέσα στο περιαστικό δάσος και συνδεδεμένων με το τοπικό δίκτυο ύδρευσης, εξασφαλίζοντας ταχεία και αποτελεσματική ανταπόκριση σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών.

Οικονομικά
Τοπικά