Τετάρτη 30 Οκτωβρίου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης. Η πρώτη απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης από το ραδιόφωνο του Δήμου αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νέας αίθουσας.

Την Τετάρτη  30 Οκτωβρίου 2013 στις  13:00  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας)  με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ραδιόφωνο του Δήμου Ξάνθης."Όμορφη Πόλη 89,9"

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

01ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

02ο ΘΕΜΑ :Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

03ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013, για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

04ο ΘΕΜΑ :Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης)

05ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 63 του Ν.3669/08 για τη ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

06ο ΘΕΜΑ :Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης έτους 2014 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

07ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

08ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων στον Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

09ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2014 (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

10ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την χορήγηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2014 (εισηγητής Κηπουρός Κων/νος)

11ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

12ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

13ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2014. (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

14ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

15ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

16ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του δικαιώματος άρδευσης, χρήσης αρδευτικών έργων και ρύθμισης άρδευσης κτημάτων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

17ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τελών του δικαιώματος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

18ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τελών του δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

19ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του τέλους χρήσης αποχετευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

20ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

21ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροασρμογή ή μη του ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

22ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση ενός (1) επίγειου μεταλλικού σταθμού της ΔΕΗ (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

23ο ΘΕΜΑ :Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών δημοτικού κολυμβητηρίου (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

24ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 κατόπιν αξιολόγησης των εγγραφών εσόδων (εισηγητής Μπένης Δημήτριος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

25ο ΘΕΜΑ :Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 (εισηγήτρια Ασλανίδου Δωροθέα)

26ο ΘΕΜΑ :Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το οικ. Έτος 2014 (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)

27ο ΘΕΜΑ :Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

28ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Χουδελούδη Φανή)

Πολιτικά
Τοπικά