Θεμελιώνεται ο Ναός. Ο Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης - Ο "δικός μας" π.Πολύκαρπος

Τήν Τετάρτη 30 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 12:00 στόν χῶρο τῆς Μονάδος Ἀνοιχτῆς Φροντίδος Ἠλικιωμένων Μ.Α.Φ.Η. (Σιρόκο Ξάνθης), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων θά θεμελιώσει τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πολυκάρπου Ἐπισκόπου Σμύρνης.

Βέβαιο είναι ότι έμμεσα ή άμεσα η Μητρόπολη Ξάνθης, με τη  θεμελίωση του Ναού που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Πολύκαρπο Επίσκοπο Σμύρνης, φέρνει στη θύμησή μας τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Πολύκαρπο που κοιμήθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο στις 4 Δεκεμβρίου 2012.

Ο Άγιος Πολύκαρπος

Ο Άγιος Πολύκαρπος γεννήθηκε περί το 80 μ.Χ. από ευσεβείς και φιλόθεους γονείς, τον Παγκράτιο και τη Θεοδώρα, που είχαν εγκλειστεί στη φυλακή για την πίστη του Χριστού, και βαπτίσθηκε Χριστιανός σε νεαρή ηλικία. Υπήρξε μαζί με τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Λίγο πριν αναχωρήσει από τον πρόσκαιρο αυτό βίο ο Άγιος Βουκόλος, Επίσκοπος Σμύρνης, χειροτόνησε μετά των Αγίων Αποστόλων, ως διάδοχό του, τον Άγιο Πολύκαρπο και μετά κοιμήθηκε με ειρήνη.

Ο Άγιος παρακολούθησε με αγωνία και προσευχή τη σύλληψη του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, Επισκόπου Αντιοχείας και τα μαρτύρια αυτού. Η αγάπη του προς τον θεοφόρο Πατέρα μαρτυρείται και από την Επιστολή την οποία έγραψε προς τους Φιλιππησίους. Σε αυτή την επιστολή τους συγχαίρει για την φιλοξενία, την οποία παρείχαν στον Άγιο Ιγνάτιο, όταν αυτός διήλθε από την πόλη τους. Το κείμενο αυτό του Αγίου Πολυκάρπου διακρίνεται για τον αποστολικό, θεολογικό και ποιμαντικό χαρακτήρα του.

Ο Άγιος Πολύκαρπος, διακρινόταν για την σωφροσύνη, τη θεολογική κατάρτιση και την αφοσίωση στη διδασκαλία του Ευαγγελίου, καθώς μιλούσε πάντα σύμφωνα με τις Γραφές. Ήταν ο γνησιότατος εκπρόσωπος της αποστολικής διδασκαλίας σε όλες τις Εκκλησίες της Ασίας. Ο Άγιος Ειρηναίος παρέχει την πληροφορία ότι ο Άγιος Πολύκαρπος μετέστρεψε πολλούς από τις αιρέσεις του Βαλεντίνου και του Μαρκίωνος στην Εκκλησία του Θεού. Διηγείται μάλιστα και ένα επεισόδιο αναφερόμενο στη στάση του Αγίου Πολυκάρπου έναντι του Μαρκίωνος. Όταν ο αιρεσιάρχης αυτός τον πλησίασε κάποτε και του απηύθυνε την παράκληση: «ἐπεγίνωσκε ἠμᾶς», δηλαδή αναγνώρισέ μας, ο Άγιος απάντησε: «ἐπιγινώσκω, ἐπιγινώσκω σὲ τὸν πρωτότοκον τοῦ Σατανᾶ».

Ένα άλλο επεισόδιο ανάγεται στη γεροντική ηλικία του Αγίου Πολυκάρπου. Όπως είναι γνωστό, οι Εκκλησίες της Μικράς Ασίας εόρταζαν το Πάσχα στις 14 του μηνός Νισσάν, σε οποιαδήποτε ημέρα και αν τύχαινε αυτό. Αντίθετα οι άλλες Εκκλησίες δεν εόρταζαν καθόλου το Πάσχα, αλλά αρκούνταν στον εβδομαδιαίο κατά Κυριακή εορτασμό της Αναστάσεως, τονίζοντας ασφαλώς περισσότερο τον εορτασμό της πρώτης Κυριακής μετά την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας. Επειδή λόγω της διαφοράς αυτής η Εκκλησία της Ρώμης τηρούσε αυστηρή στάση έναντι των Μικρασιατών, ο Άγιος Πολύκαρπος αναγκάσθηκε να μεταβεί στη Ρώμη, για να διευθετήσει το ζήτημα και άλλα δευτερεύοντα θέματα, με τον Επίσκοπο Ρώμης Ανίκητο.

Μετά την επιστροφή του από την Ρώμη, υπέργηρος πλέον, συνέχισε την αποστολική δράση του με τόση επιτυχία, ώστε προκάλεσε την οργή των ειδωλολατρών. Αυτή η προδιάθεση ήταν φυσικό να προκαλέσει το μαρτύριό του, που ακολούθησε την εξής πορεία. Ο Κόιντος, ζηλωτής Χριστιανός, ο οποίος ήλθε στη Σμύρνη από τη Φρυγία, παρακίνησε ομάδα Φιλαδελφέων Χριστιανών να προσέλθουν στον ανθύπατο Στάτιο Κοδράτο, για να δηλώσουν σε αυτόν την ιδιότητά τους και την πίστη τους στον Χριστό, πράγμα το οποίο φυσικά προοιώνιζε θάνατο. Τελικά μαρτύρησαν όλοι, εκτός από τον Κόιντο, ο οποίος δειλιάσας την τελευταία στιγμή, θυσίασε στα είδωλα. Ο όχλος, αν και θαύμασε την γενναιότητα των Μαρτύρων, απαιτούσε να εκτελεσθούν οι «άθεοι» και να αναζητηθεί ο Άγιος Πολύκαρπος, ο οποίος πιεζόμενος από τους Χριστιανούς είχε αναχωρήσει σε κάποιο αγρόκτημα. Τελικά ο Άγιος συνελήφθη το έτος 167 μ.Χ. και οδηγήθηκε ενώπιον του ανθυπάτου.

Ο γηραιός Επίσκοπος δεν ταράχθηκε. Το πρόσωπό του ήταν γαλήνιο και λαμπερό. Ο αστυνόμος Ηρώδης και ο πατέρας του Νικήτας προσπάθησαν να πείσουν τον Άγιο να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος όμως, με πνευματική ανδρεία απάντησε ότι υπηρετεί τον Χριστό επί 86 έτη χωρίς καθόλου να Τον εγκαταλείψει. Πως μπορούσε λοιπόν τώρα να Τον βλασφημήσει και να Τον αρνηθεί; Ο ανθύπατος τότε διέταξε να τον ρίξουν στην φωτιά. Ο Γέρων Πολύκαρπος αποδύθηκε μόνος τα ιμάτιά του και περίμενε προσευχόμενος λέγοντας: «Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ, ὁ τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ εὐλογητοῦ παιδός Σου Ἰησοῦ Χριστοῦ Πατήρ, δι’ Οὐ τὴν περὶ Σοῦ ἐπίγνωσιν εἰλήφαμεν, ὁ Θεὸς τῶν ἀγγέλων καὶ δυνάμεων, καὶ πάσης τῆς κτίσεως, καὶ παντὸς τοῦ γένους τῶν δικαίων, οἱ ζώσιν ἐνώπιόν Σου, εὐλογῶ Σε, ὅτι ἠξίωσας μὲ ἧς ἡμέρας καὶ ὥρας ταύτης τοῦ λαβεῖν μὲ μέρος ἐν ἀριθμῷ τῶν μαρτύρων Σου, ἐν τῷ ποτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ Σου, εἰς ἀνάστασιν ζωῆς αἰωνίου, ψυχῆς τε καὶ σώματος, ἐν ἀφθαρσίᾳ Πνεύματος Ἁγίου, ἐν οἲς προσδεχθείην ἐνώπιόν Σου σήμερον ἐν θυσίᾳ πίονι καὶ προσδεκτή, καθὼς προητοίμασας καὶ προσεφανέρωσας καὶ ἐπλήρωσας ὁ ἀφευδὴς καὶ ἀληθινὸς Θεός. Διὰ τοῦτο καὶ περὶ πάντων αἰνῶ Σε, εὐλογῶ Σε, δοξάζω Σε, σὺν τῷ αἰωνίῳ καὶ ἐπουρανίω Ἰησοῦ Χριστό....».

Η φωτιά σχημάτισε γύρω από το σώμα του Αγίου Πολυκάρπου καμάρα χωρίς να τον αγγίζει. Τότε στρατιώτης εκτελεστής τελείωσε τον Άγιο Μάρτυρα διά του ξίφους. Έπειτα το Ιερό λείψανο ρίφθηκε στην φωτιά, οι δε πιστοί συνέλεξαν τα ιερά λείψανα αυτού.

Ο "δικός μας" π.Πολύκαρπος

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος (κατά κόσμον Παναγιώτης Δημητριάδης) γεννήθηκε στήν Ξάνθη στίς 25 Ἰανουαρίου 1978 καί ἀποφοίτησε ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης. Τό ἔτος 2001 ἔλαβε το πτυχίο τῆς Θεολογίας ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ἐκάρη Μοναχός τήν 21η Δεκεμβρίου 1996 στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀρχαγγελιωτίσσης Ξάνθης καί τά Χριστούγεννα τοῦ ἰδίου ἔτους χειροτονήθηκε Διάκονος. Στίς 27 Ἰουλίου τοῦ 2002 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος καί προχειρίστηκε σέ Ἀρχιμαν-δρίτη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονα. Διορίσθηκε στήν κενή θέση Ἱεροκήρυκος τοῦ Νόμου 1811/1988 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀπό τή θέση αὐτή περιῆλθε τίς Ἐνορίες τῆς πόλεως καί τῆς ὑπαίθρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐργαζόμενος φιλότιμα καί μέ ἱεραποστολικό ζῆλο. Διετέλεσε Γραμματέας τῆς Ὑποεπιτροπῆς γιά τήν ἐπιδότηση τοῦ Τρίτου Τέκνου τῶν Χριστιανικῶν Οἰκογενειῶν τῆς Θράκης. Ὑπῆρξε Τακτικό Μέλος τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τά τελευταῖα χρόνια, ὑπέμεινε ἀγόγγυστα τή βαρύτατη ἀσθένεια καί τήν ἀντιμετώπισε μέ καρτερία καί ὑπομονή. Ἐξεδήμησε πρός Κύριον τήν 4η Δεκεμβρίου 2012.

Ὁ π. Πολύκαρπος ὑπῆρξε ἀγαπητός τόσο στήν ἱερά Μητρόπολη Ξάνθης, όσο καί στήν κοινωνία τῆς πόλεως, ἱκανός, και ἀφοσιωμένος στήν Ἐκκλησία πνευματικός ἐργάτης τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου.

Θρησκευτικά
Κοινωνικά
Τοπικά