Τράπεζες - Υπάρχουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα;

Η Ο.Τ.Ο.Ε. την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18.00 στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  ELISSO (Β. Σοφίας 9) καλεί τους εργαζόμενους στις Τράπεζες για ενημέρωση – συζήτηση με θέμα:

Αναδιαρθρώσεις στις Τράπεζες

Επιπτώσεις σε θέσεις εργασίας – σε εργασιακά και  ασφαλιστικά δικαιώματα (Συνταξιοδοτικά - Υγείας)

Από την ΟΤΟΕ θα παρευρεθούν: ο Πρόεδρος, συν. Σταύρος Κούκος και το Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας και Γραμματέας Ασφαλιστικού, συν/σα Βάσω Βογιατζοπούλου.

Η ΟΤΟΕ πριν λίγους μήνες υπέγραψε συλλογική σύμβαση εργασίας για το κλάδο των Τραπεζοϋπαλλήλων, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια των Συλλογικών Συμβάσεων.

Λόγω όμως των εξελίξεων που συντελούνται σήμερα με τη συγκεντροποίηση των ελληνικών Τραπεζών, μπαίνουν σε δοκιμασία τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων.

Με στόχο την αποτροπή δυσμενών εξελίξεων για τους εργαζόμενους και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, η ΟΤΟΕ ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ξεκίνησε κύκλο ενημερωτικών συγκεντρώσεων με όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους, ενώ παράλληλα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες συναντήσεων με τις Διοικήσεις των Τραπεζών.

Κοινωνικά
Οικονομικά
Πολιτικά