Ομάδα Εθελοντών στο Δήμο Αβδήρων

Με απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων συγκροτήθηκε η Ομάδα Εθελοντών του Δήμου Αβδήρων. Έδρα της Ομάδας Εθελοντών ορίστηκε η Γενισέα (έδρα του Δήμου) με δράση τα διοικητικά όρια του Δήμου Αβδήρων και σκοπός της είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η συμπαράσταση και ενημέρωση ανέργων, η πολιτική προστασία, ο καθαρισμός παραλιών και κοινόχρηστων χώρων και γενικότερα οι δράσεις κοινής ωφέλειας.

Προς το σκοπό αυτό καλούμε τους πολίτες που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στους σκοπούς της ομάδας να καταθέσουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο εθελοντών στον Δήμο. Οι σχετικές αιτήσεις βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αβδήρων και στη Γενισέα(κτήριο πρώην ΔΕΥΑΒ), όπου και κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στο τηλ. 2541352517.

          

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά