Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας στον Αγροτουρισμό - Αναδείχθηκαν οι εκπαιδευτές

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην συνάντηση των εταίρων του Διακρατικού Προγράμματος “Quality Certification System in Agrotourism”/ CerTour (Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας στον Αγροτουρισμό), του οποίου αποτελεί επικεφαλής εταίρο, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βάρνα της Βουλγαρίας.

Στόχος της συνάντησης ήταν η υλοποίηση της Δράσης 2.2 του ανωτέρω προγράμματος, η οποία περιελάμβανε την διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας 16 ωρών. Οι συμμετέχοντες του εν λόγω σεμιναρίου θα αποτελέσουν τους εκπαιδευτές οι οποίοι θα υλοποιήσουν την εκπαίδευση του προσωπικού στις χώρες τους. Κύριο θέμα του σεμιναρίου ήταν το Κοινό Πρότυπο Πιστοποίησης στον Αγροτουρισμό και οι μέθοδοι που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και στη συνέχεια να εφαρμοστεί καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής συζητήθηκαν και άλλα θέματα διοικητικού ενδιαφέροντος τα οποία αφορούν στο έργο και επισημάνθηκε το ιδιαίτερα εποικοδομητικό αποτέλεσμα των εργασιών των υπευθύνων του προγράμματος στον Δήμο Ξάνθης καθώς αυτό υλοποιείται ομαλά και χωρίς παρεκκλίσεις από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

 

Εκπαιδευτικά
Πολιτικά