Συνεδριάζει τη Μ. Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Συνεδριάζει τη Μεγάλη Δευτέρα το Δημοτικό  Συμβουλίο Ξάνθης, με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ραδιόφωνο του Δήμου Ξάνθης " Όμορφη Πόλη 89,9"

Τα θέματα:

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

02ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

03ο ΘΕΜΑ :  Εξώδικος συμβιβασμός για τον καθορισμό τιμήματος εξαγοράς προσκυρούμενης έκτασης, εμβαδού 12,41 m2 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

04ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Τσιμισκή στη διασταύρωση με την οδό Κλεμανσώ (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

05ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 40 Εκκλησιών ανάμεσα στις οδούς Αδριανουπόλεως και Μ.Ασίας (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

06ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Στογιαννίδου, παραπλεύρως της εισόδου του προαύλιου χώρου του Νέου Δημαρχείου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

07ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

08ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εκποίηση Δημοτικών Ακινήτων στη περιοχή αγροκτήματος Πετροχωρίου Λαμπρινού (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

09ο ΘΕΜΑ : Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ιδιοκτήτες πρατήριων άρτου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.3526/2007 (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

10ο ΘΕΜΑ :  Διαγραφή οφειλής του Κ.Ο. Τ. του Γ. από χρηματικό κατάλογο για παράβαση ΚΟΚ (εισηγητής Κηπουρός Κων/νος)

11ο ΘΕΜΑ :   Σχετικά με την παράταση λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης – Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

12ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/14 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης οικ. Έτους 2014(εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

13ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/14 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

14ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/14 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση κανονισμού λειτουργίας του ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

15ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

16ο ΘΕΜΑ : 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

17ο ΘΕΜΑ :  Μερική τροποποίηση της με αριθμό 80/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για καθορισμό φύλαξη περιαστικών δασών Ξάνθης και κενών κοινόχρηστων οικοπέδων Ξάνθης κατά τη θερινή περίοδο» (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

18ο ΘΕΜΑ :  Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για τη κάλυψη επειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

19ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και προϋποθέσεων για την απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση οικοπέδων του οικισμού Κομνηνών της ΔΕ Σταυρούπολης & ορισμός τριμελούς Επιτροπής με τον γραμματέα της (εισηγήτρια Ασικίδου Μαρία)

 

Πολιτικά