Ανέλαβε καθήκοντα αντιδημάρχου και προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Ξάνθης, η κ. Δέσποινα Παρτσαλίδου

Η κ. Δέσποινα Παρτσαλίδου, ορίσθηκε νέα Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας γενιάς , Ισότητας Φύλων, Τουρισμού, Πολιτισμού, Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ξάνθης , μετά την παραίτηση της κ. Αλεξίας Γκιρτζίκη, και ανέλαβε καθήκοντα από χθες .

Στην σχετική απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, κ. Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου , ορίζονται οι αρμοδιότητες της , οι οποίες είναι:

1. η εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και η χορήγηση αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου

 2. η εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τουρισμού, Πολιτισμού.

 3. η εποπτεία και η ευθύνη του γραφείου Ισότητας Φύλων

 4. η εποπτεία και η ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Γραφείου Εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 5. η εποπτεία και την ευθύνη των δασών, δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων καθώς και η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου

 6. η εποπτεία και η  ευθύνη των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από την Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο. Η Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους συμβούλους , για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Η κ. Παρτσαλίδου , με απόφαση του Δημάρχου, ορίζεται και πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.

 

Τοπικά