Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020.

Η Ημερήσια Διάταξη:

  1. Μέτρα στήριξης των επιχειρηματιών και των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας που υπέστησαν αυτό το βαρύ οικονομικό πλήγμα από τη ματαίωση των Καρναβαλικών εκδηλώσεων
  2. Έγκριση πρόσληψης τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στο γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
  3. Συμπλήρωση της με αριθμό 477/2008 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο δρόμο που οδηγεί στο 3ο Λύκειο & Στρατιωτικό Νοσοκομείο» (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
  4. Μεταφορά θέσης στάσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ανδριανουπόλεως 84 (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
  5. Μεταφορά πίστωσης στη Σχολική Εφορεία του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγητής Σουά Μπεκήρ Ογλού, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
  6. Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής καλλιεργήσιμης γης του αγροκτήματος Ιωνικού της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου Δήμου Ξάνθης για το χρονικό διάστημα 2020 έως 2024 (εισηγητής Απόστολος Ελευθεριάδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

 

 

 

 

Μοντάζ: Μανώλης Παπαχρυσοβέργης

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά