Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Συνεδρίασε την Τρίτη  15 Σεπτεμβρίου 2020 στις 19:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης (Π Καπναποθηκών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

 

 1. Έκδοση ψηφισμάτων σχετικά α) με προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων και β) στήριξη συμβασιούχων στον τομέα καθαριότητας κατά τα έτη 2014 - 2018.
 2. Καταρχήν λήψη απόφασης, για απευθείας αγορά ακινήτου, επί της οδού Πατρ. Κυρίλλου Στ΄ (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 3. Έγκριση, της με αριθμό 2/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με «Υποβολή σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών & Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής, Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης Πρόεδρος Ε. Ε.)
 4. Έγκριση, υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης, στην αριθμ.3143/30-6-2020 πρόσκληση του ΕΠ Αν. Μακ – Θράκης 2014-2020 (εισηγητής, Εμμανουήλ Τσέπελης Δήμαρχος Ξάνθης)
 5. Έγκριση, 10ης & 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδημαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 6. Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής, Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος, Πρόεδρος Δ. Ε. Π.)
 7. Διοικητική αποβολή μισθωτή περιπτέρου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 8. Ανανέωση – θεώρηση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών και επανέκδοση του σχετικού εντύπου (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης)
 9. Τροποποίηση της με αριθμ.209/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με «Αποδοχή της έγκρισης και της υλοποίησης του έργου: «WRESTLE/INTERREG GREECE – BULGARIA» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης» (εισηγητής Σιαμπαν Μπαντάκ Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 10. Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Καπνεργατών 10» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ.)
 11. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και επιλογή μελών εκπροσώπων συλλογικών φορέων (εισηγητής, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Πολιτιστικά
Τοπικά