Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 11 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.
 
Οι Φοιτητές της Ξάνθης του Δ.Π.Θ. με αντιπροσωπίες τους παρέστησαν στη συνεδρίαση του οργάνου και σε συνεννόηση με το προεδρείο του συμβουλίου διεκδίκησαν και πέτυχαν την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με τη δωρεάν μετακίνηση και τη δωρεάν στέγαση των φοιτητών στην Ξάνθη.
 
Ακούστε τη συνεδρίαση της Δευτέρας 26 Σεπτεμβρίου 2022

 
Η Ημερήσια Διάταξη
 
 1. Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί τής οδού Μεσολογγίου 17 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 2. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 3. Κατανομή λειτουργικών δαπανων, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής, Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος, Πρόεδρος ΔΕΠ)
 4. Απονομή τιμητικών διακρίσεων και ένταξη τής εκδήλωσης, στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων των Ελευθερίων τής Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 5. Αποδοχή παραιτήσεων και ορισμός μελών στο ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.201/2019  προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Έκφραση γνώμης για την υποβολή αίτησης στη δασική αρχή Σταυρούπολης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Ορισμός εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους, στη συγκρότηση Σχολικής Εφορείας του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, στη Σχολικής Εφορείας του 2ου  Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Ανάκληση παραχώρησης εκμετάλλευσης περιπτέρου λόγω αποποίησης του δικαιώματος από τη δικαιούχο (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 10. Διαγραφή προσαυξήσεων και εξόφληση εναπομείναντος κεφαλαίου τής Ζ.Α. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Διαγραφή προσαυξήσεων και εξόφληση εναπομείναντος κεφαλαίου τής Λ.Κ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ακούστε την Πρόεδρο των Φοιτητών της Ξάνθης κα. Χριστίνα Γιαννακούλα σε δηλώσεις της στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης αμέσως μετά την ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου για την υιοθέτηση του σχετικού ψηφίσματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνταξη-Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Πολιτιστικά
Τοπικά