Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 στις 15:00 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
Ακούστε ολόκληρη  τη συνεδρίαση του οργάνου. 
 
Η ημερήσια διάταξη: 
 
  • Έγκριση τής αριθμ.24/2022 απόφασης τής Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με την «Έκφραση γνώμης σχετικά με την ίδρυση Τμήματος Ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών του Μηχανολογικού Τομέα στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης» (εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος)

 

  • Έγκριση της χορήγησης σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τα έτη 2021 και 2022 , σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

 

  • Δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού για την είσπραξη των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτιστικά
Τοπικά