Κατέθεσαν οι τρείς παρατάξεις του Δήμου Ξάνθης, την πρότασή τους για «Επιδότηση ενοικίου σε Επικουρικούς Ιατρούς» 300 ευρώ μηνιαίως

                                  Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Των Δημοτικών  παρατάξεων:

ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

ΝΕΑ  ΞΑΝΘΗ

               Ξάνθη 3-2-2023

      ΠΡΟΣ

                                                                                                Τον Πρόεδρο του Δημοτικού                     

 Συμβουλίου Ξάνθης,

 κ. Ιωάννη Μπούτο

                                                                                                ΚΟΙΝ:  Δήμαρχο Ξάνθης                 

                                                                               κ. Εμμανουήλ Τσέπελη

 

ΘΕΜΑ:  ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ

 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

 

Kύριε Δήμαρχε, 

κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου

Είναι σε όλους τους πολίτες της Ξάνθης γνωστά τα προβλήματα υποστελέχωσης σε ιατρικό προσωπικό που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο μας. Είναι ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία της Ξάνθης και έχει να κάνει με το υπέρτατο αγαθό της υγείας και κατά συνέπεια της ασφάλειας των συμπολιτών μας.

Ο Δήμος Ξάνθης έχει τη δυνατότητα παροχής στους επικουρικούς γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης - το οποίο εδρεύει εντός των διοικητικών ορίων του - χρηματικού επιδόματος για την κάλυψη των αναγκών διαμονής τους προκειμένου αυτό να αποτελέσει κίνητρο προσέλκυσης νέων Επικουρικών Ιατρών στην Ξάνθη, προκειμένου να εργαστούν στο Νοσοκομείο μας.

Ήδη από το 2016 παρόμοια απόφαση έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας (απόφαση 272/2016 – ΑΔΑ: Ψ6ΥΨΩ9Μ-ΣΝΔ).

Στα πρότυπα αυτής της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας αλλά και της Απόφασης με αρ. Υ10α/Γ.Π.οικ.60934/8-7-2014 του Υπουργείου Υγείας,  τις οποίες και σας επισυνάπτουμε,  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

να εισαχθεί ως τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης - για συζήτηση και ψήφιση - στο επόμενο Δημοτικό μας Συμβούλιο, το παρακάτω θέμα:

«Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ Επικουρικών Ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης»

Ως εισήγηση του παραπάνω θέματος καταθέτουμε την πρόταση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης να παρέχει ως κίνητρο κάλυψης προκηρυγμένων θέσεων Επικουρικών Ιατρών του Νοσοκομείου Ξάνθης αποζημίωση «Επιδότηση ενοικίου σε Επικουρικούς Ιατρούς» 300 ευρώ μηνιαίως για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους, η οποία όμως δεν θα καταβάλλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής, όπως απόσπασης, μετακίνησης κ.λ.π.

Η παρούσα απόφαση μόλις ληφθεί από το Δημοτικό μας Συμβούλιο παρακαλούμε να κοινοποιηθεί άμεσα στη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, στη αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, στο Υπουργείο Υγείας και σε κάθε πρόσφορο μέσο δικτύωσης που αφορά σε προκηρύξεις Επικουρικών Ιατρών.    

 

 

Το αίτημα αυτό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

 

 

Δημοτική Παράταξη  «Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ»

Σάββας Μελισσόπουλος

Σταυρακάρας Παναγιώτης

Παπαδάκης Θεοφάνης

Τσαρεκτσή Τζενάν

Τοπ Σινάν

Καλογερής Γιώργος

Τσαίρογλου Μάνια

 

Δημοτική Παράταξη «Πολίτες για την Ξάνθη»

Χατζηθεοδώρου Γιώργος

Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη

Ανταμπούφης Νίκος

            

Δημοτική Παράταξη «Νέα Ξάνθη»

Λύρατζης Πασχάλης

Παπά Σοφία

Καφετζής Κωνσταντίνος

 

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

Απόφαση απόφαση 272/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας (ΑΔΑ: Ψ6ΥΨΩ9Μ-ΣΝΔ).

Απόφαση Υ10α/Γ.Π.οικ.60934/8-7-2014 του Υπουργείου Υγείας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά