Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, στις 19:00.
 
Ειδική συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του 2024 και τακτική συνεδρίαση.
 
Ακούστε ολόκληρες τις συνεδριάσεις  του οργάνου.
 
Ειδική Συνεδρίαση:
 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 21 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

Τακτική Συνεδρίαση
 
Η ημερήσια διάταξη: 
 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ουΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Σταυρούπολης, Δ. Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αφεντούλης Τσακιρίδης

Έγκριση 3ου ΑΠΕ τού έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής, για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, σε σχολικές μονάδες τού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αφεντούλης Τσακιρίδης)

Έγκριση απρόβλεπτων εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - υποέργο Α’: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΑΦΝΩΝΑ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ & Μ.ΕΥΜΟΙΡΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4412 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αφεντούλης Τσακιρίδης)

Είσοδος - έξοδος κέντρου Χονδρεμπορίου και μεταφοράς εμπορευμάτων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αφεντούλης Τσακιρίδης)

Έγκριση της αριθμ.πρωτ.488/14-12-2023 γνωμοδότησης τής επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων αστικής συγκοινωνίας» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Κατανομή λειτουργικών δαπανών, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος, πρόεδρος ΔΕΠ)

Ρύθμιση οφειλής για αναγκαστική απαλλοτρίωση και εξόφληση εναπομείναντος κεφαλαίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Έγκριση της αριθμ.35/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Έγκριση της αριθμ.16/2023 απόφασης του ΝΠIΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας, Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

Έγκριση έκθεσης τριμήνων, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά