Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 στις  19:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση του οργάνου

Η Ημερήσια Διάταξη:

1 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2024 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός, Πρόεδρος Δ.Ε.)

2 Έγκριση παράτασης για το χρονικό διάστημα κατάθεσης των αιτήσεων για χρήση κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024 (εισηγητής, Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός, Πρόεδρος Δ.Ε.)

3 Έγκριση τής 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2024 (εισηγητής, Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός, Πρόεδρος Δ.Ε.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά
Δήμος Ξάνθης