Ε.Φ.Ε.Ε. Ξάνθης για τις οίκοθεν φορολογικές δηλώσεις

Οι υποβολές των φορολογικών δηλώσεων έχουν ήδη ξεκινήσει και εκείνο που έχουμε να επισημάνουμε ως κλάδος, αφορά τις δηλώσεις των φυσικών προσώπων με εισοδήματα μόνο από μισθούς-συντάξεις, οι οποίες θα εκκαθαριστούν οίκοθεν (αυτόματα) όπως έχει ανακοινωθεί στις 30-6-2024. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους για τον φορολογούμενο αν δεν ελέγξει τα προσυμπληρωμένα δεδομένα της δήλωσης.

Τα μέλη της Ένωσης μας είναι επιστημονικά καταρτισμένα ώστε να παρέχουν τις ανάλογες υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να παρέχονται δια τηλεφώνου και ούτε δωρεάν. Η φυσική παρουσία των φορολογουμένων κρίνεται απαραίτητη στα λογιστικά γραφεία, εφόσον επιθυμούν ακόμη και τον απλό έλεγχο της δήλωσης με την αντίστοιχη αμοιβή.

Η υποβολή/συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης είναι υποχρέωση των φορολογουμένων και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνεται από έμπειρους και επιστημονικά καταρτισμένους φορολογικούς συμβούλους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Δέσποινα Κουγιουμτζόγλου 

Οικονομικά
Τοπικά