Η πρόταση ανάπλασης 17 στρεμμάτων στο κέντρο της Ξάνθης του Τμήματος Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης

Με πολλαπλές παρεμβάσεις στην Πλατεία Ελευθερίας, στη Δημοτική Αγορά, στο Εργατικό Κέντρο, στις Οδούς Κ.Μπένη,  40 Εκκλησιών και   Μπρωκούμη, παρουσιάστηκε από τη μηχανικό του Δήμου κ. Όλγα Φάκα, , η πρόταση ανάπλασης του Τμήματος Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης.

Η παρουσίαση της μελέτης ζητήθηκε κατά τη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου, ώστε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που ενδιαφέρονται για το έργο και δεν ενημερώθηκαν για αυτό, να έχουν μια πλήρη εικόνα αυτών που προβλέπονται σύμφωνα με τη μελέτη στην περιοχή παρέμβασης του έργου στο κέντρο της Ξάνθης.

Η αναλυτική  παρουσίαση της μελέτης πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία άμεσα, την επόμενη ημέρα, το μεσημέρι της  Πέμπτης  20 Φεβρουαρίου.

Η Ενημέρωση από το Δήμο Ξάνθης:

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» της Περιφέρειας ΑΜΘ και στην κατηγορία «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση», εντάσσεται η μελέτη του έργου με συνοπτικό τίτλο «Ανάπλαση και διαμορφώσεις οδών και κόμβων ευρύτερης περιοχής Δημοτικής Αγοράς», που εκπονήθηκε από το Τμήμα Μελετών & Εκτέλεσης Έργων της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ξάνθης.

Η μελέτη περιλαμβάνει πρόταση ανάπλασης, πολεοδομικής αστικής διαμόρφωσης και αναβάθμισης αστικού δημόσιου χώρου, στο κέντρο και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης της Ξάνθης, συνολικού εμβαδού 17.000 μ2.

Οι επεμβάσεις αναμόρφωσης της περιοχής, επικεντρώνονται σε εργασίες ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας και τμήματος του περιβάλλοντος χώρου της Δημοτικής Αγοράς και ανάπλασης –αποκατάστασης των οδών Κ. Μπένη, 40 Εκκλησιών μέχρι το ύψος της Α. Δημητρίου, Μπρωκούμη και Α. Δημητρίου έως τη συμβολή της με την οδό Περικλέους.

Κυρίαρχο στόχο της μελέτης αποτελεί η βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του υπαίθριου δημόσιου χώρου και η βελτίωση του μικροκλίματος, με την ολοκλήρωση - μορφολογικά και λειτουργικά - της ενοποίησης του πολεοδομικού ιστού του ευρύτερου κέντρου της πόλης.

Οι βασικές παρεμβάσεις που προτείνονται για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής είναι:

  • Αλλαγές στα υλικά δαπεδοστρώσεων με χρήση ψυχρών και φωτοκαταλυτικών υλικών, των πλατειών (μάρμαρο, ξύλο), των πεζοδρομίων (κυβόλιθοι με χρώμα, μάρμαρο), του ποδηλατόδρομου, ενώ σε τμήματα του οδοστρώματος θα γίνει χρήση συμβατικής αφαλτόστρωσης.
  • Αξιοποίηση του στοιχείου του νερού, με τη δημιουργία «επεισοδίων» νερού και καταρράκτη, ως χώρων στάσης, οργάνωσης και σύνθεσης της συνολικής ατμόσφαιρας στην πλατεία Ελευθερίας. 
  • Δημιουργία σκιάσεων, πρασίνου και φύτευσης (φυτά ελληνικής χλωρίδας, χαμηλής συντήρησης) για τη βελτίωση της θερμικής άνεσης  και τη λειτουργία τους ως φράγμα ρύπων.
  • Κυκλοφοριακή οργάνωση και λειτουργία των οδών και των πεζοδρομίων, με βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων τους (πχ διεύρυνση, ανασχεδιασμός) και δημιουργία πλευρικού ποδηλατοδρόμου στην οδό Μπρωκούμη.
  • Εξασφάλιση της προσβασιμότητας για ειδικές ομάδες πληθυσμού και ΑΜΕΑ.
  • Αύξηση του νυκτερινού φωτισμού και ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, ποδηλατοστάσια, κρήνες κλπ) και των δικτύων υποδομών.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις έγιναν με γνώμονα την ευκολία στη συντήρηση, το χαμηλό κατά το δυνατό κόστος, την ιδιαίτερη αισθητική και την αποφυγή της καταστροφής τους από βανδαλισμούς.

Οι εικόνες της παρουσίασης της μελέτης του έργου παρακάτω:

Εικ.1 Ορθοφωτογραφία περιοχής επέμβασης. Πηγή: www.ktimatologio.gr

 Εικ.2.1  Πλατεία Ελευθερίας (άποψη ανατολικού τμήματος)  Διακρίνονται το ξύλινο δάπεδο και τα “επεισόδια” νερού περιμετρικά του.

Εικ.2.2  Πλατεία Ελευθερίας (άποψη δυτικού τμήματος).  Διακρίνονται το δύο επιπέδων υπαίθριο καθιστικό στο βορρά και ο καταρράκτης νερού στα ΒΑ.             

Εικ.2.3 Δημοτική Αγορά (διαμόρφωση νότιου περιβάλλοντος χώρου).

Εικ.2.4  Εργατικό Κέντρο (διαμόρφωση μικρής “πλατείας”).

Εικ.2.5  Οδός Κ.Μπένη (διαμόρφωση έμπροσθεν του κτιρίου της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας)

Εικ.2.6  Οδός 40 Εκκλησιών (διαμόρφωση στη συμβολή της με την Α.Δημητρίου).     

Εικ.2.7  Οδός Μπρωκούμη. Διακρίνονται ο αμφίπλευρος ποδηλατόδρομος, οι φυτεύσεις και η διαφοροποίηση των δαπεδοστρώσεων.  

 

Κοινωνικά
Τοπικά