Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε  την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης.

Η συνεδρίαση  μεταδόθηκε  απευθείας από τον Ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Ξάνθης "Όμορφη Πόλη 89,9"

Ακούστε όλη τη συνεδρίαση του οργάνου:

Η ημερήσια διάταξη:

01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στην Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων και Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 25ης  Μαρτίου (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

02ο ΘΕΜΑ :Διόρθωση της αριθμ.340/2018 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

03ο ΘΕΜΑ :Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβασης μίσθωσης έργου για το Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

04ο ΘΕΜΑ :3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

05ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

06ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην τράπεζα της Ελλάδος (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

07ο ΘΕΜΑ :Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) περί «Έγκρισης Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθ.6/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» περί «1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

09ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της αριθ.4/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» περί «1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

10ο ΘΕΜΑ :Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2018 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

11ο ΘΕΜΑ :Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

12ο ΘΕΜΑ :Εξέταση αιτήσεων εκκαθαριστών Εταιρείας Αναβάθμισης Παλιάς Ξάνθης Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΕΑΠΑΞ ΑΕ) και διαβίβαση του αριθ.πρωτ.3215/6-02-2019 εγγράφου τους. (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

13ο ΘΕΜΑ :Εξέταση αιτήματος εκκαθαριστών της Αναπτυξιακή Νομού Ξάνθης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και διαβίβαση του αριθ.πρωτ.3212/6-02-2019 εγγράφου τους (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά