Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα  10 Φεβρουαρίου 2020 στις  20:00.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020.

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020.

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Ακούστε την Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020.

Ακούστε την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στις 19:00

Ακούστε την ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη  18 Δεκεμβρίου 2019  στις 19:00.

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στις 18:00

Ακούστε την ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη   18 Δεκεμβρίου 2019  στις 18:00.

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

Ακούστε την τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 στις  18:00.

 

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Ακούστε όλη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 στις  16:00 

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Ακούστε την τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη  26 Νοεμβρίου 2019 στις 16:00 

Σελίδες