Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 στις 19:00

Η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεδρίασε με οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου στις 15:30. Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023

Συνεδρίασε την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 στις 19:30 το Δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης.

Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση:

Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

Συνεδρίασε την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Εδώ μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη τη συνεδρίαση.

Η ημερήσια διάταξη

Ολόκληρη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης την  Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 στις 19:00 με 14 θέματα στην Ημερ

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

Η Ημερήσια Διάταξη: 

Όλη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης της Τετάρτης 22 Μαρτίου 2023

Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023.

Όλη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Ακούστε ολόκληρη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 στις 3 μετά το μεσημέρι.

 

Η ημερήσια διάταξη:

 

Σελίδες