Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 στις 18:00.

Η ημερήσια διάταξη:

 

01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.4721/23-1-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V,  όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και αποδοχή χρηματοδότησης

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.29878/18-4-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΧ,  όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» και αποδοχή χρηματοδότησης

03ο ΘΕΜΑ :Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.42256/3-6-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Χ,  όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και αποδοχή χρηματοδότησης

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην 1η ΤΟΜΥ Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

06ο ΘΕΜΑ :Έγκριση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «Φ. Αμοιρίδης» στην Galaxis Live Productions (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

07ο ΘΕΜΑ : Επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση στην εταιρεία «Μονοπρόσωπη ΙΚΕ - BATTERY STORE» και καθορισμός ύψους του προστίμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

08ο ΘΕΜΑ : Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Δήμου Μύκης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

09ο ΘΕΜΑ :Συμπλήρωση της αριθμ.263/2019 η οποία αφορά «Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού)

10ο ΘΕΜΑ :Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης για αποδοχή ενώπιον συμβολαιογράφου κληρονομιά ακινήτου (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

12ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας & Αξιολόγησης Προσφορών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση με τη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

14ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

15ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων και Σωματείων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

 

 

 

 

 

 

 

Μοντάζ: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά