Ακούστε τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

Ακούστε τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, έτσι όπως μεταδόθηκε απευθείας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης 'Όμορφη Πόλη 89,9".

Τα θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση κάλυψης δαπάνης ταφής θανόντα λόγω οικονομικής αδυναμίας (εισηγητής Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 
02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 
03ο ΘΕΜΑ :  Εξέταση αίτησης εκκαθαριστή της ΕΑΠΑΞ για την ανάληψη από τον Δήμο Ξάνθης (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 
04ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή της αρ.πρωτ.756/13-02-2020 (Α.Δ.Α 6ΠΩΞ7ΛΒ-ΤΧΖ) Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534, εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης και τροποποίηση της με αριθμ213/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (συντάκτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 
05ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το ΕΠ «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης» με κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και Κοινωνική συνοχή – ΕΚΤ» του ΕΠ «Αν. Μακ. Θράκη 2014-2020 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Πολιτιστικά
Τοπικά