Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα  6 Μαρτίου 2023 στις  15:30 η αναβληθείσα λόγω «Εθνικού Πένθους»,  προγραμματισμένη για την Πέμπτη 2 Μαρτίου  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

Ακούστε:

Η Ημερήσια Διάταξη:

01ο ΘΕΜΑ : Συζήτηση, σχετικά με αίτημα τού Συλλόγου Εργαζομένων τής «Εγνατία Οδός ΑΕ»

02ο ΘΕΜΑ : Δημιουργία Δικτύου Πόλεων με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ» με διακριτικό τίτλο «ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

03ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου, για αντιπροσωπευτικό όχημα “μικρό επιβατηγό”, στην εγκατάσταση “οικία”, σε δημοτική οδό τού αγροκτήματος Ν. Μορσίνης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παραχώρησης χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στο Αθλητικό Σωματείο «Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

05ο ΘΕΜΑ : Άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου στην πόλη της Ξάνθης, σε εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν. 4759/20 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος, ΕΠΖ)

06ο ΘΕΜΑ : Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού τού δημοσίου τομέα έτους 2023 – Καθορισμός ειδικοτήτων και πρόσθετων προσόντων για τις εγκεκριμένες θέσεις κατηγορίας ΔΕ και  καθορισμός ειδικοτήτων  για τις εγκεκριμένες θέσεις κατηγορίας ΥΕ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

07ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για συμμετοχή πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές, σύμφωνα με τον Ν.4849/2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

08ο ΘΕΜΑ : Έκφραση σύμφωνης γνώμης και έγκριση παράτασης μίσθωσης καταστήματος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά