Ακούστε όλη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Συνεδρίασε την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 στις 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ακούστε όλη τη συνεδρίαση:

Η Ημερήσια Διάταξη:

 1. Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2024 κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός, Πρόεδρος ΔΕ)
 2. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2024 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός, Πρόεδρος ΔΕ)
 3. Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός, Πρόεδρος ΔΕ)
 4. Μη εκ νέου επιβολή τής αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός, Πρόεδρος ΔΕ)
 5. Χορήγηση έγκριση εισόδου – εξόδου, για αντιπροσωπευτικό όχημα “βαρύ φορτηγό”, στην εγκατάσταση “καφετέρια – καντίνα”, σε δημοτική οδό αγροκτήματος Ευμοίρου τής ΔΕ Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 6. Χορήγηση έγκριση εισόδου – εξόδου, για αντιπροσωπευτικό όχημα “ελαφρύ φορτηγό”, στην εγκατάσταση “ΙΚΤΕΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ”, στη δημοτική οδό Ξάνθης – Κομοτηνής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 7. Χορήγηση έγκριση εισόδου – εξόδου, για αντιπροσωπευτικό όχημα “ελαφρύ φορτηγό”, στην εγκατάσταση “μεταποιητική – παραγωγή καυσόξυλων”, σε δημοτική οδό αγροκτήματος Ξάνθης τής ΔΕ Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 8. Χορήγηση έγκριση εισόδου – εξόδου, για αντιπροσωπευτικό όχημα “φορτηγό ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο” στην εγκατάσταση “υπεραγορά τροφίμων” σε δημοτική οδό περιοχής Λαχανοκήπων τού Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 9. Έγκριση παραχώρησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Δημοκρατίας, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δράσεων του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 10. Έγκριση παραχώρησης χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου (χώρος στάθμευσης κολυμβητηρίου) στο Αθλητικό Σωματείο «Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 11. Κατανομή λειτουργικών δαπανών, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ελένη Γιάνναρου, Πρόεδρος ΔΕΠ)
 12. Ανάκληση της αριθμ.21/2022 προγενέστερης απόφασης και έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης (παράρτημα Δροσερού Ξάνθης) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 13. Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του, στην Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε.) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του, στη Σχολική Εφορία του Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης, στην Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτηρίου καταλλήλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ελένη Γιάνναρου)
 16. Έγκριση των αριθμ.1 & 2/2024 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση πληροφόρησης, θεάματος & επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την «ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2024» και «ψήφιση πίνακα στοχοθεσίας» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 17. Αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 18. Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για συμμετοχή πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές, σύμφωνα με τον Ν.4849/21 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 19. Ρύθμιση οφειλών και εξόφληση εναπομείναντος κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.4483/2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 20. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Σχολικής Εφορείας τού Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Δήμος Ξάνθης